Petrika Strepi

Faqja kryesore Kontaktet Softe Video Muzikë Game Photo Slide Show (pps) Libra, Revista... Për Studentët Adresa të rëndësishme XXX - mbi 18 vjeç

Galeria Studentore

Kjo faqe është menduar t'iu lihet në dispozicion tërë studentëve. Këtu do të gjeni shumë Detyra kursi, Punë laboratori apo tema diplome të zgjidhura. Pjesa më e madhe e tyre do të jenë nga Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike. Por jo vetën nga UPT-ja. Këtu mund të gjeni edhe shumë detyra kursi të zgjidhura nga Fakultete të tjera. Uroj që këtu të zgjidhen problemet tuaja shkollore. (Së shpejti dokumetat do të mund ti shkarkoni direkt nga kjo faqe) (në përpunim)
Analize dinamike II - Llogaritja e proçesit kalimtar elektromekanik ne sistemin elektroenergjetik
Detyre kursi - [Gjuha Asembler X86 , GCC in line]
Detyre kursi - Analize numerike (Metoda e Newton-it)
Detyre kursi - Elektroteknike (Llogaritja e qarqeve të rrymës së vazhduar) [qark me i nderlikuar]
Detyre kursi - Elektroteknike (Llogaritja e qarqeve të rrymës së vazhduar)
Detyre kursi - Elektroteknike (rrymat alternative) 2
Detyre kursi - Elektroteknike (rrymat alternative)
Detyre kursi - Fizikë termike (Gazi i përzier dhe Nxehtësia Specifike)
Detyre kursi - ING SW [Sistemi i shperndare Klient-Server qe te ofroje sherbimin e postes elektronike (e-mail)]
Detyre kursi - Mikroprocesore
Detyre kursi - POO [Instalimi i (JVM). Ndertimi i aplikacioneve te thjeshta dhe ndertimi i nje Appleti]
Detyre kursi - POO [Te ndertohet nje makine llogaritese e thjeshte, nje aplikacion ne Java qe te kryeje veprimet mbledhje, zbritje, shumezim & pjesetim]
Projekt Diplome - Arkitektura & siguria e rrjeteve Wireless
Projekt kursi - Llogaritja e demtimeve ne sistemin elektroenergjetik
Pune Laboratori - Elektroteknike (Eksperimenti i elementeve jolinear. Llampat inkandeshente)
Shembuj te perdorimit te FOSS ne ambjente te ndryshme pune
Simulimi i disa skemave me tiristore ne programin multisim
etj... (në përpunim)

Bėhuni edhe ju aktiv

Nëse keni një detyrë kursi apo punë laboratori të zgjidhur dhe nuk e shihni në listën e mësipërme, ju lutem ta dërgoni në adresën e e-mail-it: einer08@yahoo.ca

Kështu do të ndihmoni edhe ju në lehtësimin e vështirësive për brezat e tjerë.

Ju faleminderit për mirëkuptimin.